Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish
Fraktfritt på över 500kr, beställ innan 13 skickas samma dag

Integritetspolicy


Integritetspolicy (Privacy Policy)

Om GDPR

GDPR är Europas data och integritetslag som etablerades 2018. Ett av huvudsyftena med GDPR är att skydda individers integritet och rättigheter vad gäller personlig information.

I denna policy berättar vi bland annat om hur vi hanterar personlig information, vilka rättigheter du som interagerar med oss har och vad du kan göra ifall du vill veta mer.

Definitioner

 • Företag syftar till White Cockatoo Roastery AB

 • “Du”, “dig, “din” betyder den individ, organisation eller laglig enhet vars uppgifter vi behandlar

 • “Vi”,”oss”,”vår” syftar till Företag

 • Webbplats hemsidor/webbplatser som ägs av Företag

 • Cookies är små filer som lagras i din enhet i olika syften

 • Enhet syftar till exempelvis mobiltelefon, dator eller laptop

 • Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en specifik individ

 • Behandling är allt som händer och sker. Exempelvis behandling av personuppgifter syftar till allt som händer med en personuppgift.

 • Personuppgiftsansvarig är den organisation, stiftelse, förening eller myndighet som bestämmer för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur (IMY)

 • Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning 

 • Tredje part betyder en annan person, organisation, stiftelse, förening, webbsida, program, tjänst eller företag av någon form


Övriga begrepp i denna policy har samma innebörd som anges i art. 4 i GDPR.

Vid skiljaktigheter går definitioner i GDPR först.


Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

Om vi bestämmer och har möjligheten att bestämma hantering av personuppgifter är vi att anse som Personuppgiftsansvariga. I de fall där vi inte kan bestämma hur personuppgifter hanteras av exempelvis tredje part, har vi inget juridiskt ansvar för. 

Vi har gjort vårt yttersta för att samla deras information nedan där du kan läsa hur de hanterar personuppgifter. 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

Vi gör vårt yttersta för att arbeta enligt uppgiftsminimering och enbart behandla personuppgifter som är nödvändiga för att ge dig som besökare, kund eller registrerad en så bra upplevelse som möjligt och uppfylla vår tjänst till dig. Samtidigt som vi ämnar att uppfylla de ändamål som de insamlade uppgifterna blev insamlade för. 

 

Anonyma icke-identifierbara personuppgifter

Vi samlar in anonyma uppgifter vid besök och användning av vår webbplats i syfte att förbättra kundupplevelsen och utveckla våra erbjudanden och tjänster. Anonyma uppgifter är inte på individnivå och kan vara saker så som antalet besök på webbplatsen, klick på knappar, geografisk belägenhet, besökslängd, besök på olika sidor och formulär samt typ av enhet eller webbläsare som används, mm.

 

Identifierbara personuppgifter

Vanligtvis behöver du inte avslöja din identitet för att använda eller utnyttja vår sida men i de fall där du vill bli kontaktad, begärt återkoppling eller anmält dig till ett event eller liknande kan vi komma att behandla dina personuppgifter. 

Främst nedan angivna typer av personuppgifter är de uppgifter som vi kan få tillgång till när du kontaktar oss, ingår ett avtal, eller i övrigt samband med utförande av våra tjänster eller ett uppdrag som vi har blivit anlitade att utföra:

Namn, personnummer, telefon, e-post, adress, användar-ID, organisation/arbetsställe, titel eller övriga personuppgifter. 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter när du interagerar med oss eller våra tjänster på olika sätt. Det är upp till dig vilken information du vill göra tillgänglig för oss och när. 


När du besöker vår webbplats
När du besöker vår webbplats kan vi komma att behandla personuppgifter, beroende på vilka uppgifter du väljer att dela med dig utav. Den information som samlas in vid användning av webbplatsen sker enbart vid ditt godtycke. 

Mer information hittar du i vår cookie policy.


När du fyller i ett formulär

När du väljer att fylla i ett formulär kan vi få tillgång till personuppgifter som används för att interagera med dig, besvara frågor och rendera tjänster du efterfrågat. Information som kan samlas in: 

 • Namn

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Övrig information du väljer att dela med dig utav


Grund för behandling: Samtycke

Hur länge sparas personuppgifter och var?

Vi gör det vi kan för att enbart spara de uppgifter vi behöver i den längd som de behövs för. Sparar därför enbart i upp till ….månader

Vi gör vårt yttersta för att följa de lagar och regler som ställs på säkerhet och konfidentialitet och strävar därför efter att enbart lagra information inom EU/EES. Om uppgifter lagras utanför gör vi det vi kan för att säkerhetsställa att rätt säkerhet och konfidentialitet

upprätthålls. 

Backup-Lagring kan lagras i ytterligare 6 månader. 

Hur delar vi med oss av personuppgifter?

Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part men vi kan komma att behöva dela personuppgifter för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service, ge dig en bättre upplevelse eller följa lagar, regler, skydda våra intressen och utveckla vår verksamhet i marknadsföringssyfte. 

Vi delning av personuppgifter ingår vi i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Exempel på tjänsteleverantörer och tredje part är leverantörer av: 

 • Quickbutik 

 • Marknadsföringsföretag och agenturer


Uppgifter som samlas in i marknadsföringssyfte

Observera att verktygen som listas i följande underavsnitt kanske inte används konstant.

Youtube

Vår webbplats använder sig av Youtube videor för att förbättra användarupplevelsen av vår webbplats. Vi har inget inflytande över vad Youtube samlar in. Är du inloggad på ditt Youtube konto kan Youtube associera ditt konto med den video du spelar upp. 


Här kan du läsa mer om Google och Youtubes integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy


Opt-out och annonsinställningar på Youtube

Du kan läsa mer om och kontrollera dina annonsinställningar på Youtube här

Du kan frånsäga dig på vår webbplats. Mer information i vår Cookie Policy.


Vilka säkerhetsåtgärder kan vidtas av oss?

För att göra vårt yttersta för att skydda din integritet och personuppgifter vidtar vi olika säkerhetsåtgärder. All tillgång till personuppgifter är skyddat med lösenord. 


Organisatoriska säkerhetsåtgärder: 

 • Rutiner 

 • Instruktioner

 • Mer…


Vilka är dina rättigheter enligt GDPR?

Vi tror på att ge alla våra besökare och kunder lika information och rättigheter. 

Nedan är de rättigheter du har enligt GDPR vad gäller dina personuppgifter:

 • Rätten att få information

 • Rätt att få tillgång till uppgifter

 • Rätt att få rättelse av uppgifter

 • Rätten till radering

 • Rätten till begränsning av behandling

 • Rätten till dataportabilitet

 • Rätten att invända

 • Rätten att undvika automatiskt beslutsfattande


Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer varvid vi gör vårt yttersta för att uppfylla dina önskemål när de är lagligt och möjligt för oss.

Du har rätt att åberopa dina rättigheter när du vill och du har rätt att begära ett registerutdrag vilket sker utan kostnad. 

För att åberopa en av dina rättigheter behöver du kunna identifiera dig tydligt för att undvika att begära uppgifter från annan person. För att skydda personuppgifterna är det viktigt för oss att du ger oss tillräckligt med underlag för att vi skall kunna göra en bedömning nog för att avgöra att du är du. 


Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy när vi anser att det behövs på grund utav exempelvis lagförändringar eller andra externa/interna förändringar som kräver att vi behöver uppdatera delar eller hela policyn. 

Policyns uppdateringar kan ske vid behov och utan information eller föregående information om ändringar. Se därför till att besöka denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad och informerad om de senaste ändringarna. Du ansvarar själv för att läsa igenom och ta till dig vår integritetspolicy och hålla dig uppdaterad.


Vid inträffade personuppgiftsincidenter

Om det skulle inträffa en incident relaterat personuppgifter där vi anses vara personuppgiftsansvariga kommer vi att anmäla detta till Integritetsmyndigheten (IMY). 

Om vi anser att du behöver informeras kommer du att få information via tillgänglig kommunikationskanal.


Kontakta oss

Vi gör vårt yttersta för att bistå dig med den information du söker så kontakta oss gärna om du har tankar eller funderingar kring hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att beroende på förfråga så kan vi komma att behöva styrka din identitet för att undvika att personuppgifter hamnar i fel händer. 


Vi försöker svara på legitima önskemål inom en månad.


Nedan hittar du kontaktuppgifter gällande personuppgifter:


Du har även rätt att kontakta den svenska tillsynsmyndigheten för att lämna klagomål.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Telefon: 08-657 61 00. 

E-post: [email protected].